Koszyk

Reklamacja – usługi drukowania

Konsument – jest osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

Print On The Wall udziela 3 miesiące gwarancji na zrealizowane usługi drukowania na ścianie.

 • W przypadku wystąpienia błędu w wydruku uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu wygenerowania protokołu przyjęcia reklamacji.

              Przypominamy iż gwarancją jest objęta usługa wydruku a nie powierzchnia na której został wykonany nadruk.

 • Należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną z wyraźnym zaznaczeniem miejsca, które było przyczyną zgłoszenia reklamacji.    
  Brak wypełnionego formularza może skutkować dłuższym czasem realizacji reklamacji.
 • Każde zgłoszenie reklamacyjne będzie rozparzone indywidualnie przez jednego z naszych techników w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 • Zaraz po otrzymaniu ekspertyzy podejmiemy procedurę reklamacyjną i będziemy na bieżąco informowali o jej realizacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Print On The Wall zobowiązuje się wyeliminować usterkę wydruku.
 • W przypadku gdy usterka wydruku nie została wykryta lub jest wynikiem uszkodzenia mechanicznego czy też chemicznego powierzchni – właścicielowi zostaną naliczone koszty transportu (dojazd na miejsce analizy) zgodne z cennikiem dojazdu.

Ogólne warunki

 1. Klient ma prawo reklamować zakupioną usługę w trakcie trwania gwarancji pod warunkiem, że reklamowane usługi zostały objęte gwarancją.
 2. Przed wysłaniem bądź dostarczeniem wadliwego wydruku konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć dowód zakupu, tj. oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji Print On The Wall ma 14 dni roboczych.
 5. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: biuro@printonthewall.pl w godzinach 10:00-16:00.

  Pobierz formularz reklamacyjny  
 • przed odebraniem przesyłki z wydrukiem zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta Print On The Wallbiuro@printonthewall.pl w celu wyjaśnienia sprawy

Gwarancja – drukowanie na ścianie

Print On The Wall udziela 3-miesięcznej gwarancji na zrealizowane usługi drukowania na ścianie.

Warunki gwarancji

 • konieczne jest zachowanie paragonu lub Faktury VAT za zakup towaru do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
 • w przypadku uszkodzenia podłoża roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucane.


Jak złożyć reklamacje?

Solidnie zapakuj wydruk dołączając do niego dokument zakupu towaru (paragon lub Faktura VAT) i pismo reklamacyjne, w którym opiszesz powody reklamacji, a także adres zwrotny oraz dane kontaktowe.

Odeślij towar na adres:
Print On The Wall
Długa
83-828 Gdańsk

W przypadku uznanej reklamacji zawracamy tylko i wyłącznie koszt przesyłki listem poleconym według taryfikatora Poczty Polskiej.


Składanie reklamacji

 • przy zakupie towaru upewnij się, czy nie jest uszkodzony i kompletny.
 • Print On The Wall nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie samodzielnego montażu.
 • Print On The Wall rozpatruje poprawnie złożone reklamacje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku uznania reklamacji przez PriontOnTheWall.pl, Klient otrzyma informację dotyczącą sposobu i trybu jej realizacji drogą mailową.
 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta Print On The Wall – biuro@printonthewall.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

Gdy dojdzie do nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt. W przypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przechowywany przez sprzedawcę nie dłużej niż 30 dni.


Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży

Klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu PrintOnTheWall.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, lecz nie później niż w dniu realizacji usługi drukowania.

Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt dowolną formą transportu.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.